ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางนภศร เสรีกุล
ตำแหน่ง : งานแผนและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,11:14  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนบรรยายเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา พรหมเสนา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,19:08  อ่าน 702 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรวีชน ยตะโคตร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,16:18  อ่าน 584 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์5 เรื่องความร้อนและทษฤฎีจลน์ของแก๊ส ชั้น ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศน์วรรณ ขันทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,18:42  อ่าน 583 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดสร้างสรรค์งานศิลป์ เรื่องรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : นายณรงค์ฤทธิ์ นามวา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,18:39  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะงานช่าง เรื่องงานช่างพื้นฐาน ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : สิบเอกเอกชัย พันธิทักษ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,18:36  อ่าน 701 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ารพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี คูณทอง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,09:57  อ่าน 606 ครั้ง
รายละเอียด..