กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

สิบเอกเอกชัย พันธิทักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1