ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ63 (อ่าน 252) 08 ส.ค. 63
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ ร.10 (อ่าน 191) 27 ก.ค. 63
จุดคัดกรอง ประตูโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม (อ่าน 200) 02 ก.ค. 63
สมัครเข้าเรียน (อ่าน 385) 22 มี.ค. 63
รับสมัครศึกษาต่อ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 331) 02 มี.ค. 63
การจัดกิจกรรม 9ส. (อ่าน 548) 13 ธ.ค. 62
ม.อุบลฯ รับสมัครรอบโควต้า ประจำปี2563 (อ่าน 350) 02 ธ.ค. 62
รับการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 9 ส. (อ่าน 142) 20 พ.ย. 62
กำหนดสอบโอเน็ต ม.6 (อ่าน 228) 20 พ.ย. 62
กำหนดสอบโอเน็ต ม.3 (อ่าน 246) 20 พ.ย. 62
ตรวจสอบผลการเรียน (อ่าน 159) 11 พ.ย. 62