ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรัฐธรรมนูณ 10 ธันวาคม
 
วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
 
เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
 
ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร
 
เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
 

ดังนั้นวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีจึงถือ วันรัฐธรรมนูญ
 
น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 159 ครั้ง