ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครศึกษาต่อ ปีการศึกษา2563
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1 และม.4 ดังนี้
*** กำหนดรับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
ขอเอกสารใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และแนบเอกสารดังนี้
1.รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 3 แผ่น
2.สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน/บิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน/บิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
4.ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง (วุฒิการศึกษาที่จบ)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 330 ครั้ง