ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าฐานเรียนรุ้
**วันที่ 3 มีนาคม 2565 ** โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานการเรียนรู้ ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โดยมีพิธีเปิด การลอดเสือ การเดินทางไกล การประกอบอาหารเอง การเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,17:17   อ่าน 268 ครั้ง