ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
**วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ***เลือกตั้งประธานสภานักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2565,17:04   อ่าน 250 ครั้ง