ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียน
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาล พิบูลมังสาหาร ร่วมกับ โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อายุ 12 - 17 ปี โดยมี นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและดำเนินการดูแลนักเรียน โดยโรงเรียนฯ ให้การสนับสนุนจัดสถานที่ ระบบเครื่องเสียงและการบริการอื่น ๆ ในช่วงการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,17:17   อ่าน 311 ครั้ง