ภาพกิจกรรม
เปิดอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขาธิการนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารอินทนิล2) โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม พร้อมคณะจากอบจ.อุบลฯ แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ร่วมพิธีตักรบาตรในช่วงเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,17:09   อ่าน 319 ครั้ง