ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งสภานักเรียน
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฎิบัติหน้าที่ประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,11:02   อ่าน 94 ครั้ง