ภาพกิจกรรม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนัการศึกษา และคณะ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,16:35   อ่าน 120 ครั้ง