ภาพกิจกรรม
มาตรฐานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยการตรวจวัดไข้ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ และงดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก นอกจากนี้ยังได้มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อและติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมทั้งการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,13:09   อ่าน 253 ครั้ง