ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ "62
**27พฤศจิกายน2562** โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
***เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง 
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2562,16:52   อ่าน 196 ครั้ง