ภาพกิจกรรม
อบรมเครื่อข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อเพื่อเด็ก
16-17 พ.ย. 2562 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ "เฮือนฮ่วมแฮง" ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2562,15:32   อ่าน 154 ครั้ง