คณะผู้บริหาร

นางสาวพรพนธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสายทอง เขียวขำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา