คณะผู้บริหาร

ดร.พรพนธ์ แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิชากร พิมพ์ทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา