ติดต่อเรา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
เลขที่ 110 หมู่ 12   ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-318030 เบอร์โทรสาร 045-318030


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน