รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
เลขที่ 110 หมู่ 12   ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-318030 เบอร์แฟกส์ 045-318030


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :