ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กีฬาภายใน
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 พิธีเปิด-ปิด วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ชุดกีฬาแต่ละสี กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
25 ธ.ค. 62 วันคริสต์มาส
ช่วงเช้าตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป  ช่วงบ่ายกิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระสังคมฯ และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
18 ธ.ค. 62 รับการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 9 ส.
รับการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียน พร้อมตรวจประเมินการพัฒนาเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และด้วยเหตุนนี้เอง ทางสกูปเอ็มไทย จึงขอนำเสนอข้อมูลดีๆ มีประโยชน์มาฝากกัน เนื่องในวันวชิราวุธกันครับ


โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม